top of page

קולות קוראים

 - העמוד בבניה -

קול קורא להגשת תסריטים לסדנת ScriptWise

קריאת תסריט לשם מתן חוות דעת הינה מלאכה מורכבת שאין להמעיט בערכה. על מנת שעורכי/ות תסריט או לקטורים/יות, המקבלים/ות לידם/ן מאות ואלפי תסריטים, יוכלו להתייחס ליצירות שלפניהם באופן מושכל והוגן, כדאי לצייד אותם/ן בידע על מבנה התסריט שיאפשר להם/ן לנתח ולפרק את התסריטקריאת תסריט לשם מתן חוות דעת הינה מלאכה מורכבת שאין להמעיט בערכה. על מנת שעורכי/ות תסריט או לקטורים/יות, המקבלים/ות לידם/ן מאות ואלפי תסריטים, יוכלו להתייחס ליצירות שלפניהם באופן מושכל והוגן, כדאי לצייד אותם/ן בידע על מבנה התסריט שיאפשר להם/ן לנתח ולפרק את התסריט בצורה אפקטיבית ע"פ נקודות התייחסות מובחנות ומדויקות. הסדנה מספקת מערכת כלים לניתוח תסריט לפי נקודות התייחסות מדויקות ולפי סדר ברור והגיוני, לכתוב ולהגיש דו"ח תסריט, למצוא פתרונות לבעיות שאותרו בתסריט ולהתנתק מנקודת מבט סובייקטיבית.

במהלך הסדנא ינתחו המשתתפים/ות תסריטים בפיתוח - אנו מזמינים במאים ובמאיות להגיע עם תסריט בעבודה לסדנה ולהרוויח 12 חוות דעת מפורטות ומקצועיות וכן מפגש ניתוח והכוונה עם משתתפי הסדנה.

יוצרים/ות העונים/ות על הקריטריונים המפורטים להלן מוזמנים להציע את מועמדותם/ן*:


במאים/יות או תסריטאים/יות שקבלו מענק פיתוח מאחת מקרנות הקולנוע.
במאים/יות או תסריטאים/יות עם חברת הפקה.


במאים/יות או תסריטאים/יות בשלב שכתוב תסריט לקראת הגשה להפקה או יציאה לצילומים.


1. סינופסיס (עד עמוד)
2. תסריט מלא
3. כמה מילים על היוצר/ת ותיאור מצב הפרויקט
4. דוגמא לעבודה קודמת

קול קורא להגשת מועמדות לסדנת ScriptWise
להכשרת לקטורים ועורכי תסריט

קריאת תסריט לשם מתן חוות דעת הינה מלאכה מורכבת שאין להמעיט בערכה. על מנת שעורכי תסריט או לקטורים, המקבלים לידם מאות ואלפי תסריטים, יוכלו להתייחס ליצירות שלפניהם באופן מושכל והוגן, כדאי לצייד אותם בידע על מבנה התסריט שיאפשר להם לנתח ולפרק את התסריט בצורה אפקטיבית ע"פ נקודות התייחסות מובחנות ומדויקות. הסדנה תספק מערכת כלים שתאפשר למשתתפים לנתח תסריט לפי נקודות התייחסות מדויקות ולפי סדר ברור והגיוני, לכתוב ולהגיש דו"ח ניתוח ועריכת תסריט, למצוא פתרונות לבעיות שאותרו בתסריט ולהתנתק מנקודת מבט סובייקטיבית.

הנחייה: אריק קפלון - תסריטאי, במאי ומנחה סדנאות כתיבה


ניהול סדנה: ‏נוגה חביון


מס' מפגשים: 12, שלוש שעות כ"א (כולל הפסקה)


מס' משתתפים: 12


תדירות: פעם בשבוע, בשעות הערב


מיקום: תל אביב


עלות השתתפות: 1,200 ₪ | 20% הנחה לחברי וחברות איגוד התסריטאים

שימו לב! מועצת הקולנוע מעניקה ניקוד נוסף לקרנות אשר בוחרות בבוגרי הסדנא כלקטורים ולקטוריות. רב משתתפי המחזור הראשון של הסדנא השתלבו עם סיומה בעבודת הלקטורה בקרנות.

יוצרים/ות העונים/ות על הקריטריונים המפורטים להלן מוזמנים להציע את מועמדותם/ן*:


1. מועמדים/ות בעלי רקע מעשי ו/או אקדמי בתחום הקולנוע ו/או הטלוויזיה וביניהם תסריטאים/ות, במאים/ות, עורכים/ות ומפיקים/ות.


2. מועמדים/ות בעלי רקע כעורכים/ות ומבקרים/ות ספרותיים - בתנאי שיש בידיהם/ן גם ידע מוכח בקולנוע ובתסריטאות.


3. על המועמדים/ות להיות בעלי/ות ניסיון עשיר ומשמעותי של 5 שנים לפחות בתחומים לעיל.


4. המועמדים/ות יתקבלו על-סמך ניסיון מקצועי והתאמה למטרות הסדנה - חובה לצרף להצעה קו"ח עדכניים (שלב סינון א') וראיון אישי עם מנחה ומנהלת הסדנה (שלב סינון ב').

bottom of page