top of page

איתן אבן

יו"ר האקדמיה הישראלית לקולנוע

אריק ידיד שלום. רציתי להודות לך על נכונותך ונכונות סטודנטים לקולנוע, לשתף פעולה אתי ועם הבמאי/תסריטאי אבי המי. שיתוף פעולה זה משמעותו רבה מאוד. נתנו לכם את הזכות לקרוא גירסה ראשונה של תסריט אותו אנו מפתחים בשם "קלמן הגדול". אנו לא נוהגים לשתף סטודנטים בתהליך של קריאה ובקורת בונה בשלב זה.


לזכותנו ולהפתעתנו שלא כמו קוראים אחרים שמייצגים לפעמים קרנות ועל פי דברם יקבע אם תסריט זה או אחר יופק או לא, הרי שהקוראים שלך הסטודנטים היקרים עבדו קשה, קראו, ניתחו ואף הגישו המלצות מנומקות באופן מקצועי ביותר של הבנת הנקרא, ניתוח דמויות, עלילה, דיאלוגים ומסרים פנימיים וחיצוניים. תודתי נתונה לכם שכן אנו ששקועים כל כך עמוק בכתיבה ולעיתים מגששים באפילה, גילינו עולם חדש שהרשינו לעצמינו לקחת, להשתמש ולתקן את כל מה שדרש תיקון. אני משוכנע שהגירסה השניה של התסריט תהיה טובה לאין שיעור מקודמתה וזו על יד תרומתכם המלומדת. ושוב תודה, ואני מאחל לך ולתלמידיך הצלחה רבה בהמשך. אני ממליץ על המשך שיתוף פעולה כה יצירתי בין הסטודנטים ואנשי המקצוע גם בעתיד

bottom of page