top of page

איתן ענר

בימאי ותסריטאי

השתתפתי בסדנא שמעביר אריק קפלון. תסריט שכתבתי נמסר לסטודנטים, שקראו אותו בבית ונתחו אותו באמצעות "ארגז כלים" ייחודי ומקצועני במיוחד שבו צייד אותם אריק. התוצאות היו מרשימות: באמצעות הכלים של אריק הצליחו רוב הסטודנטים להפגין בשיעור תובנות מעמיקות ומפתיעות בדיוקן לגבי התסריט וחלקם אף הציעו פתרונות מעניינים לבעיות שעליהן הצביעו. למרות שמדובר בתסריט שעבר בשעתו תהליך ארוך של שכתובים - הן הבעיות והן הפתרונות שהועלו בשיעור היו מבחינתי בגדר חידושים וחלקם אף בגדר חידושים מסעירים, שפתחו בפני אפשרויות חדשות ומרתקות להמשך העבודה. לטעמי, הסטודנטים רוכשים בסדנא של אריק לא רק כלי עזר אנליטיים לאיתור בעיות תסריטאיות, אלא גם כלי יצרתי יקר ערך שיכול לעזור להם מאוד בתהליך הכתיבה עצמו. תודתי לאריק ולסטודנטים על השיעור המאלף.


bottom of page