top of page

בני פרדמן

בימאי

מצרף כמה שורות על החוויה שהייתה לי מהמפגש עם הסדנה הנהדרת שאתה מעביר.

דיברו על הדמויות, על היחסים בין בני הזוג, ועל העיוורון / אנטגוניזם של יאיר, הדמות הראשית.

סיעור המוחות היה מרתק. התובנות של אנשים מבחוץ איך הם מנתחים ורואים את הדמויות / ההחלטות / הפגמים והמניעים שלהם, את החיבור או את הניתוק מהם ושלהם זה מזו, נשארו לי בראש במשך כל הצילומים, וחלק הדהדו גם לגבי מספר החלטות בימוי שלקחתי.

בעיקר הניסיון להבין מה מאחד אותם / מפריד בניהם, למה הם ביחד / במה הם מיוחדים, נושא שהיה מאוד דומיננטי בדיון, לחוות את זה דרך קבוצה של אנשים, היה פרייסלס, וגם אם הסכמתי או לא הסכמתי, הבנתי לגבי הרבה חלקים בתסריט , איפה היחסים נגעו והפעילו ואיפה הם עברו ליד האוזן. כמו שאמרתי - זה היה פרייסלס.

תודה על הכל, הסדנה הזאת היא כלי מדהים שתרם לי המון.

bottom of page