top of page

דקלה קידר

סופרת, תסריטאית

בשנה האחרונה נכחתי בשתי פגישות בסדנת תסריטאות שהנחה אריק קפלון, הן בבית ברל והן בסם שפיגל. סדנאות אלו עסקו בתסריט "תשע שניות לפעימה" שפיתוחו נתמך על ידי קרן הקולנוע הישראלי. תרומה של סדנאות מסוג זה לתסריטאי במהלך עבודתו מדהימה מעצם היכולת לשמוע דעות של סטודנטים רבים לכתיבה, חפים מאינטרסים, שניתחו את התסריט ונותנים פידבק על הבעיות שעולות ממנו בצורה כנה וקבוצתית כך שכל הערה יכולה להיתמך על ידי מספר יוצרים ולא רק על טעמו האישי של אדם כזה או אחר. בסדנאות פגשתי סטודנטים רציניים שהגיעו מוכנים היטב ועשו ניתוח מעמיק לעבודתי. חלק מההערות שניתנו לי ממש פקחו את עיניי. כיום אני עובדת על הדראפט האחרון לפני ההגשה לקרן הקולנוע ונעזרת רבות בהערות המעשירות שניתנו לי בסדנאות אלו הן על ידי הסטודנטים והן על ידי אריק קפלון. אני מברכת על היוזמה וממליצה לכל תסריטאי לעבור חוויה פורה שכזו. בברכה.
bottom of page