top of page

הדר מורג

בימאית ותסריטאית

המון תודה על מפגש רגיש ומפתיע בעומקו. הקבוצה, בניצוחו החם של אריק, השרתה ביטחון ותשוקה למלאכה לאורך כל המפגש האינטנסיבי ופתחה את עיניי למחשבות והבנות חדשות ומקוריות לגבי התסריט שלי. המפגש היה מועיל ומלא השראה ומצאתי אותו מאוד מעורר וממריץ בתוך תהליך הכתיבה הספגני והמבודד.


bottom of page