top of page

יובל אהרוני

תסריטאי

המפגש היה מעורר מקיף ומעניין, ונוצר בו דיון מעמיק בכל ההיבטים של הכתיבה התסריטאית. לקחתי מהמפגש הרבה מחשבות וכמה רעיונות כדי לחדד דברים בתסריט. תודה לך אריק ולתלמידים על שהארתם והערתם את בניית הדמויות ומערכות היחסים בתסריט עיד.


bottom of page