top of page

יונתן גורפינקל

בימאי

החל מפרסומת של דקה ועד לפיצ'ר, כמעט בכל שלב של הפרויקט – תסריט, ליהוק, ראפ-קאט – אני תמיד שמח להראות לכמה חברים קרובים ולשאול לדעתם ואיך עבד להם בקריאה / צפייה... הבעיה היא שהחברים לפעמים נגמרים... או עסוקים... או שהם קראו או צפו כבר פעם אחת ולא פוגשים את הדראפט או הקאט כשהם טאבולה-ראסה... (או שהם פשוט חברים טובים ואז הם נחמדים מדי...) כאן נוצרה הזדמנות נדירה להפגיש את התסריט בשלב מתקדם של העבודה עליו עם קבוצה מגוונת של אנשים, שבאים לקרוא את מה שכתבת ולדמיין את הסרט שייצא בסוף. המפגש שלי עם הקבוצה היה מרתק ומפרה. לא חשבתי על אופציה כזו בעבר, ובטוח אשמח להפגיש גם את התסריט הבא שלי עם קבוצת מיקוד חכמה ורגישה שכזו.


bottom of page