top of page

מיקי פולונסקי

‏במאי תסריטאי מרצה

פגשתי בסדנה מבטים וקולות רגישים. השאלות והמחשבות שעלו בשיחה פתחו חדרים שהיו סגורים אצלי לאורך זמן.

אריק קשוב לדבר שהתסריט מנסה להיות ולא למה שמצופה ממנו להיות. זה נתן תחושה של אמון לאורך כל המפגש.

תשומת הלב של חברי הקבוצה בשלב הקריאה של התסריט הדהדו והפכו לרעיונות שחיכיתי לגלות. אני רוצה להודות לאריק קפלון ולמשתתפים על מפגש יוצא דופן וכנה.

bottom of page