top of page

פיני טבגר

בימאי, תסריטאי

כשבאתי למפגש אצלכם, נכנסתי בחשש לעמוד מול קבוצה כל כך גדולה ולקבל פידבק על התסריט שלי, אך אני חייב לומר שבמקום כיתת יורים התקבלתי על ידי קבוצת של אנשים שקראו לעומק, ניתחו והתייחסו לתסריט שליבאהבה, ברגישות ובהומור. גם הביקורת שהושמעה על אספקטים שונים בכתיבה היתה בונה ומתוך רצון אמיתי להועיל.אני חייב לציין שחלק מההערות וההבנות שהועלו, מצאו מימוש בגירסא האחרונה שעשיתי לתסריט, ועל כך אני מודה לכם מאוד.


bottom of page