top of page

קאיד אבו לטיף

בימאי ותסריטאי

אני מבקש להודות לאריק קפלון היקר וצוות המשתתפים בסדנא שבאים מכלל החברה הישראלית על כל גווניה. זה מעיד על הצורך והרצון לתת מענה עבור יוצרי הקולנוע ושיש להם בית חם שאכפת לו מיצירה מקורית ואיכפתית שמשקפת יותר מכל דבר אחר את השפע של החברה השזור מפסיפס רחב ומגוון עם צבעים ריחות ונינוחות שמאפיין את המקום הזה למרות האתגרים או אולי הגיוון הזה הוא מקור היופי הייחודי למקום שלנו. בשם התסריטאי יובל אהרוני וצוות ההפקה והיוצר השותף ליצירה יוסף אבו מדיעם, אני מקווה שהפעילות הזאת כן תרבה ותגיע לכמה שיותר יוצרים ותיקים וחדשים כאחד, במיוחד שמדובר ביצירה קולקטיבית, וכל אחד הוא עולם.יישר כוח אמן ואמן אנשאללה.


bottom of page