top of page

תאופיק אבו-ואיל

בימאי ותסריטאי

שמחתי על ההזדמנות להשתתף בסדנה שלכם ולקבל ניתוח וחוות דעת על 'חסן החכם'. הניתוחים שלכם היו מעמיקים ומעוררי מחשבה והשראה, הצבעתם על נקודות התורפה בתסריט וגרמתם לי לחשוב עליו מחדש ובעיקר על הדמות הראשית חסן שהיה כמעט קונצנזוס שהוא דמות לא פתורה עדיין כיוון שאתה לא מבין אותו ומזדהה אותו עד הסוף. קראתי בעיון את המשובים ששלחתם, היו מקצועיים וכנים שחידדו את הבעיות התסריטאיות, אתגרו אותי ונתנו לי חומר למחשבה וגם כלים לקראת כתיבת הדראפט הבא. המון תודות על התרומה שלכם ומקווה שאצליח לעשות סרט טוב.


bottom of page